Κυρίως τη κιθάρα και το πιάνο. Έχει τύχει να βρω μια μελωδία στη φλογέρα ή σε άλλο πνευστό, αλλά κυρίως στη κιθάρα και στο πιάνο.