Να μπορεί πάντα να ενώνει και όχι να χωρίζει, να ταξιδεύει τη ψυχούλα μας και να μας θυμίζει ότι αυτά που έχουμε κοινά είναι σίγουρα περισσότερα και σπουδαιότερα από αυτά που νομίζουμε πως μας χωρίζουν.